Wie zijn we.
Van jongs af aan en later mijn vrouw ook zijn we al bezig met het kweken van vogels, maar met name papegaaien en watervogels. De techniek en de biologische processen achter het broeden fascineerde mij. De vraag waar wij vaak mee worstelden was:

Waarom gaat het in de broedmachine zoveel moeilijker dan in het nestblok in de volière?

Heeft dit te maken met de broedcondities zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstofbeschikbaarheid, of spelen er nog andere factoren een rol. Veel theorieën en praktijkvoorbeelden hebben we gedeeld en getoetst met mensen uit de praktijk, waarbij we steeds meer de puzzel in elkaar kon leggen. Op deze site gaan we dan ook in wat er precies in het ei gebeurt tijdens het broeden, welke omgevingscondities van belang zijn tijdens het broeden en hoe u kunstmatig broeden kunt optimaliseren. Het broeden van eieren van bijzondere vogels is een specialisme, wij helpen u er graag mee.
Wat doen we

-Vanaf 2005 helpen wij kwekers en instellingen met:

-Het uitbroeden van eieren en groot brengen van jonge vogels.

-Aankoop begeleiding van bijzondere en kostbare vogels.

-Bouw en begeleiding van vogelverblijven.

Soms ging het om relatief eenvoudige vogels zoals Grijze roodstaarten en Edelpapegaaien, maar ook vaak om de bijzondere vogels. Waar wereld vermaarde vogelparken problemen hadden met het laten uitkomen van eieren en groot krijgen van de jongen lukte ons dit wel.

Cornelia"
Koppel hyacinten"

Wil niet zeggen dat wij ook geen teleurstellingen kenden. Ook wij zijn door schade en schande wijs geworden.

Maar om bijzondere vogels in de avicultuur te behouden, willen we deze kennis graag met u delen.

De grote vraag blijft!!

Heeft u genoeg tijd om te broeden, en te voeden?

Of laat u ze dood gaan?

DSC02776

Laten we wel wezen het is bij wet verboden, om niet zelfstandige jongen bij de ouders weg te halen en ze verder met de hand groot te brengen. Wij staan hier vierkant achter. Want wees nu eerlijk er is niets mooier is dan een ouder koppel vliegend met hun jongen in een volière te zien. Maar wat doe je als een vrouwtje niet wil broeden of haar jongen dood laat gaan. Voor deze gevallen maakt de wetgever een uitzondering. Onze site geeft u houvast om deze kwetsbare eieren en jongen zo goed als mogelijk te behandelen. Daarom heeft bijna iedere kweker van vogels om deze reden wel een broedmachine staan.Zo kunnen de eitjes tijdelijk warm worden gehouden om ze bij een andere pop onder te leggen of om de eieren kunstmatig uit te broeden. Maar met een broedmachine alleen red je het niet.

Broeden is een vak.

Voeden een specialisme.

Wij kunnen ook alles voor u verzorgen.

eieren
Broeden
Uitkomen
Voeden
Eieren

Heel soms zijn ze er gelijk

Maar vaak wacht je er jaren op.